Istoria Matematicii

Matematică - Informatică

Disciplina: Istoria Matematicii


• Documentaţia pentru curs/seminar se poate consulta pe platforma e-learning a Universităţii (https://learn.upit.ro/).


• Colocviul pentru finalizarea cursului Istoria Matematicii se va desfăşura prin e-mail pe baza proiectului realizat de fiecare student. Detaliile organizării colocviului vor fi comunicate prin e-mail şi prin platforma e-learning a Universităţii (https://learn.upit.ro/).
• Proiectul pentru disciplina Istoria Matematicii constă în realizarea unei lucrări, tehnoredactată în Latex, pentru o temă propusă de fiecare student.

• Temele propuse şi formele finale ale fişierelor .tex vor fi trimise la adresa

m_mihai_1234@yahoo.com

• Data limită pentru alegerea temelor este 11.03.2020.


• Rezervarea unei teme presupune 3 paşi:

        1. Alegerea unei teme conform cerinţelor anunţate la curs.

        2. Anunţarea alegerii la adresa de e-mail de mai sus.

        3. Obţinerea acordului pentru tema aleasă: presupune primirea unui e-mail de confirmare şi menţionarea temei rezervate în dreptul numelui studentului.SUCCES!

 

Teme pentru Istoria Matematicii

Nr. crt.AutorTitlul temeiPrimităAcceptată
1Budoiu I. Cristina-GeorgetaTeorema lui Abel  
2Catrina V.M. Nicolae Bogdan
3Chipuc A. Simona-AndreeaTeorema lui Rolle  
4Demetrescu D. Aurelian DanielMarea Teoremă a lui Fermat  
5Mărtău L. Florin Ciprian LaurențiuSeria lui Grandi  
6Neagu V. NarcisaTeorema celor 3 perpendiculare  
7Nedelcu T. Florian-DorelSuma Gauss  
8Papuc L. MihaiTeorema lui Bezout  
9Păun I. Cristiana DianaTeorema cosinusului  
10Șerb S. Mariana DenisaTeorema lui Lagrange (teorema de medie)  
11Simescu M. Minel MarianLimite de funcții  
12Sturza N. Georgiana IzabelaTeorema lui Thales  
13Tănăsescu G.L. Elena-DenisaSeria Taylor  
14Teașe G. Ana MariaTeorema lui Pitagora  
15Vlăsceanu O. Mădălina FlorinaProblema piesei de 5 lei